Визија, мисија и циљеви

Визија Удружења

Заговарање и увођење тржишне и фер конкуренције у поступцима јавних набавки засноване на западно-европском систему вредности. 

 

Мисија Удружења

Наша мисија је да применом позитивне праксе из западно-европских земаља помогнемо стварање тржишних услова уз постојање потпуне транспарентности и одговорности у поступцима јавних набавки.

Циљеви Удружења

Удружење се оснива као слободно и самостално ради остваривања следећих циљева:

 

 

Пријатељи Удружења

 

Pistaljka          Koalicija

KZK     Trasparentnost

UJN